Tuesday, March 9, 2010

“KELEMAHAN PENGURUSAN PERPUSTAKAAN TUN RAZAK IPOH; SIMBOL KETINGGALAN ZAMAN SUMBER ILMU”

Perpustakaan Awam adalah satu-satunya tempat yang menjadi pemangkin kepada penambahan sumber ilmu tanpa mengira peringkat umur melalui kemudahan-kemudahan konvensional ataupun teknologi masa kini. Ianya amat penting untuk menyedia, menjaga dan mengurus tadbir Perpustakaan dengan sempurna dan sistematik agar ianya menjadi suatu Pusat yang sesuai dan selesa bagi pembaca serta mencetuskan idea-idea yang praktikal kepada penyemarakan Ilmu.

Tetapi apa yang sedang berlaku di Perpustakaan Tun Razak Ipoh adalah jauh berbeza dengan keinginan rakyat ataupun bertentangan zaman teknologi sekarang. Perpustakaan ini seolah ketinggalan zaman dan lebih-lebih lagi boleh dikatakan mempunyai kelemahan sistem pengurusan yang kurang effisien.

Pagi hari ini, saya sendiri telah melawat Perpustakaan ini dimana ianya sungguh sunyi dan sepi bukan sahaja dari segi kesenyapan malah sumber ilmu juga boleh digabungkan sekali. Apakah sebenarnya motif untuk menguruskan Perpustakaan Tun Razak tanpa sumber ilmu yang tidak selaras dengan kemajuan teknologi masa kini?. Bukankah ianya adalah tanggungjawab pihak pengurusan Perpustakaan untuk mencari saluran yang tepat bagi mempromosikan Perpustakaan ini dengan pelbagai aktiviti membaca untuk menambahkan minda rakyat?

Apabila saya ingin mendapatkan akhbar-akhbar lama untuk mendapatkan maklumat bagi rujukan, saya telahpun diminta naik ke aras 5 dan apabila saya sampai ke tingkat tersebut, situasinya lebih memeranjatkan apabila, saya hanya dapat lihat akhbar-akhbar The News Strait Times dan Berita Harian sahaja. Namun simpanan akhbar-akhbar itu hanyalah untuk 1 bulan sahaja dan segala akhbar-akhbar sebelum ini sudah tidak ada lagi. Kenapakah pihak pengurusan tidak membuat dan mengubah dasar-dasar mengikut kesesuaian dari masa ke semasa.?

Apakah yang sudah jadi pada akhbar-akhbar yang lain dan kenapakah ianya tidak disimpan bagi rujukan pembaca? Dimanakah ianya dihantar dan kenapakah pihak pengurusan Perpustakaan tidak mengaturkan satu bilik rujukan simpanan akhbar-akhbar tempatan?

Setahu saya pengurusan Perpustakaan harus mengambil inisiatif bagi menyimpan semua akhbar-akhbar tempatan yang merangkumi pelbagai edisi dan bahasa sebagai bahan rujukan pada bila bila masa untuk pembaca. Tetapi realitinya di Perpustakaan Tun Razak amat jauh berbeza dengan zaman ilmu moden sekarang.

Peradaban Perpustakaan Tun Razak tidak sebatas dalam membina masyarakat berilmu walaupun beroperasi seperti biasa. Apakah menyebabkan Perpustakaan tun Razak ini tidak lagi menjadi perhatian pembaca? Adakah ianya disebabkan oleh kelekaan dalam teknologi moden ataupun kelemahan pihak pengurusan?

Menjaga kualiti pendidikan serta mempromosikan sumber ilmu adalah bergantung pada komitmen pengurusan Perpustakaan. Jikalau pihak pengurusan mempunyai daya pemikiran yang luput dan ketinggalan zaman, maka rakyat juga akan ketinggalan ilmu pada masa yang akan datang.